หมวด:ปูม้านึ่ง บริการแกะฟรี แจ้งได้ค่ะ

Wishlist: (0)

ปูม้านึ่ง ขนาด 3-4 ตัว/กิโล 

ปูม้านึ่ง3-4ตัว/กิโล
ปูม้านึ่ง3-4ตัว/กิโลครึ่งกิโล
ปูม้านึ่ง3-4ตัว/กิโล ทุบก้าม
ปูม้านึ่ง3-4ตัว/ครึ่งโล/ทุบ
ปูม้านึ่ง 3-4ตัว/กิโล แกะเนื้อ
ปูทะเลใหญ่นึ่ง3ตัว/กิโล
ปูทะเลใหญ่นึ่ง 400กรัม2ตัว
ปูทะเลใหญ่นึ่ง 500กรัม/ตัว
ปูม้านึ่ง 3-4ตัว/กิโล ทุบก้าม
ปูม้านึ่ง3-4ตัว/กิโล ตัวผู้ล้วน
ปูม้านึ่ง3-4ตัว/กิโล แกะกึ่ง
ปูไข่นึ่ง2ตัวชุด(M)
ปูไข่นึ่ง2ตัว/กิโล(L)
ปูม้านึ่ง3ตัว/กิโล ตัวผู้ทุบ
ปูม้านึ่ง3/กิโล ตัวเมีย-ทุบ
ปูม้านึ่ง3-4ตัว **0.5**กิโล/ทุบ
ปูไข่นึ่ง3ตัว/กก.
ปูไข่นึ่ง6ตัว(ไม่ผ่า)
ปูม้านึ่ง 3 ตัว/กิโล
ปูม้านึ่ง 3 ตัว/กิโล (ทุบ)
ปูม้านึ่ง3 ตัวเมีย
ปูม้านึ่ง3ตัวผู้

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 900.00
฿ 900.00 ฿ 450.00
SALE -50.00%
฿ 900.00
฿ 900.00 ฿ 450.00
SALE -50.00%
฿ 900.00
฿ 900.00 ฿ 700.00
SALE -22.22%
฿ 900.00 ฿ 799.00
SALE -11.22%
฿ 900.00 ฿ 499.00
SALE -44.56%
฿ 900.00
฿ 900.00
฿ 900.00
฿ 900.00 ฿ 800.00
SALE -11.11%
฿ 1,350.00
฿ 900.00
฿ 900.00
฿ 900.00 ฿ 450.00
SALE -50.00%
฿ 1,580.00
฿ 3,160.00
฿ 900.00
฿ 900.00
฿ 900.00
฿ 900.00